Резултати гласања другог наставка Шесте редовне сједнице