Резултати гласања другог наставка Осме редовне сједнице