Резултати гласања Десете редовне сједнице - први наставак