Четврта посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.7.2019.