Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 27.3.2020.