Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 25.2.2020.