Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 10.07.2019.