Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву посјетили парламент, 17.4.2019.