Стручни састанак представника служби Народне скупштине Републике Српске и Скупштине АП Војводине у Новом Саду,7.6.2019.