Седма редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, 22.10.2019.