Седма посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 11.11.2019.