Седамнаеста посебна сједница Народне скупштине Републике Српске 16.12.2020.