Пета посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 18.7.2019.