Згоњанин и Бањац потписали у Новом Саду Оквирни план сарадње служби Народне скупштине и Скупштине АП Војводине за 2020. годину, 21.2.2020.