У другом наставку 5. редовне сједнице посланици окончали расправу о осам нацрта закона

Датум: 
02.07.2019 - 10:15

Посланици Народне скупштине Републике Српске првог дана другог наставка 5. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске окончали су расправу о осам нацрта закона, а  током расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима предсједник парламента Недељко Чубриловић дао је паузу до сутра (сриједа) у 10.00 часова када ће сједница бити настављена.

Народна скупштина Републике Српске у пријеподневном дијелу засједања размотрила је Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама којим се уређују услови и поступак за расправљање имовинско-правних односа насталих узурпацијом земљишта које је до 6. априла 1941. године било државна својина, односно својина носилаца јавног права.

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Босиљка Предраговић је у уводној ријечи рекла да је у поступку оснивања Катастра непокретности идентификовано  100.000 узурпација за 266 катастарских општина у Републици Српској, што значи да ни лица ни држава не могу располагати том имовином јер је споран имовински однос.

„Узурпирано је око 25.000 хектара високоекономске шуме, па од тога ни држава ни физичка лица немају користи јер с том имовином, такође, не могу располагати“, рекла је Предраговићева, образлажући у Народној скупштини Републике Српске Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компентенцијама.

Она је рекла да ће овим законским одредбама бити омогућено брже и ефикасније рјешавање имовинско-правних односа који су настали узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права и на добровољачким компетенцијама.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић је, током расправе у парламенту о овом закону, рекао да је било приједлога да овај акт буде разматран у два дијела или у форми два закона о чему треба размислити.

"Сигурно је да ће се наићи на проблеме и отпоре при провођењу овог закона на шта треба обратити пажњу, при чему не смијемо оштетити појединце који су заинтересовани за одређена рјешења, попут бораца", рекао је Чубриловић и додао да су закони добри онолико колико се успјешно примјењују, те да треба одржати стручну и јавну расправу о овом закону.

"То би требало да искористе сви који мисле да могу да га унаприједе како би у форми приједлога био много бољи", закључио је Чубриловић.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је и Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској којим је прописано да лица са инвалидношћу буду ослобођена плаћања накнаде за полагање овог испита која износи 800 КМ.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић истакао је да је прописана допуна овог закона дио стратешког опредјељења чији је циљ подстицање веће укључености лица са инвалидитетом у друштвене и економске активности заједнице.  

Посланици су размотрили Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању који се доноси ради усаглашавања одређених одредби са Уставом Српске по Одлуци Уставног суда.

Чланом 30 став један Закона о насљеђивању прописано је да су нужни насљедници дјеца умрлог, његови усвојеници из члана 21 Закона и његов супружник, док је оспореним ставом два прописано да су остали потомци умрлог, његови усвојеници и њихови потомци, његови родитељи и његова браћа и сестре, нужни насљедници само ако су трајно неспособни за рад и немају нужних средстава за живот.

У конкретном случају, према оцјени Суда, "сви усвојеници, односно усвојеници из потпуног и непотпуног усвојења, обухваћени су у члану 30 став један Закона о насљеђивању, те је нејасно шта је законодавац имао у виду када је у члану 30 став два тог закона, између осталог, одредио посебне услове и за насљеђивање усвојеника".

У послијеподневном дијелу засједања посланици су окончали расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић.

Овим нацртом закона предложено је повећање стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 18,5 на 19 одсто, док би стопа доприноса за здравствено осигурање била смањена са 12 на девет одсто.

Посланик Јелена Tривић, која је предлагач закона, истакла је да би стопе доприноса за осигурање од незапослености и дјечију заштиту остале непромијењене.

Она је нагласила да се законским одредбама мијењала и основица доприноса за кориснике права на пензију, и то тако да би износила 45 одсто од просјечне бруто плате остварене у претходној години, док текуће законско рјешење дефинише пензију као основицу за допринос.

Посланици су апсолвирали и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске.

Разлози за доношење Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју су прије свега терминолошке природе, а циљ је и подршка развоју иновативног предузетништва.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Српске.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић је рекла, образлажући  овај нацрт закона, да је њиме прецизирана одредба којом се прописује начин гарантовања финансијске обавезе настале у форми емитоване дужничке хартије од вриједности.

"Гаранција може бити издата и за гарантовање покрића кредитног ризика највише до 25 одсто изложености ризику на нивоу портфеља", навела је Видовићева.

Она каже да је брисано ограничење за давање гаранција за финансирање трговинске дјелатности, те да је предложено рјешење да Фонд може издавати гаранције за кредите који се користе за отплату раније одобрених негарантованих кредита и финансијских обавеза предузетника код исте банке, само ако је промјена услова првобитног уговора узрокована текућим потребама предузетника.

Нагласила је да ће гаранције Фонда бити најбитније за пољопривреднике.

Посланици су потом разматрали Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима.

Преостале тачке Дневног реда другог наставка 5. редовне сједнице:

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;

Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;

Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;

Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;

Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;

Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;

Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;

Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;

Избор и именовања.

Народна скупштина Републике Српске прошле седмице, у првом наставку 5. редовне сједнице, усвојила је 11 закона и три нацрта закона.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској; Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима са амандманима; Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру, Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији; Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање са усвојеним амандманом који је постао саставни дио закона; Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету; Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама; Закон о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту; Закон о измјенама и допунама Закона о дувану и Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.

Народни посланици усвојили су Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, те Нацрт закона о личном имену и Нацрт закона о трговини.

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 5. редовне сједнице усвојила је Информацију о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године, шест закона и Одлуку. 

Усвојени су сљедећи закони: Закон о подстицајима у привреди Републике Српске уз усвојене амандмане, Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске, Закон о печатима органа и институција Републике Српске,   Закон о социјалном становању Републике Српске уз амандмане и Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске.   Народна скупштина је усвојила и Одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача.