Усвојено осам нацрта закона, Буџет и Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику

Датум: 
14.02.2019 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске усвојилa је данас, 14. фебруара 2019. године, у првом наставку Друге редовне сједнице осам нацрта закона, Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину и  Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину.

Усвојени су сљедећи нацрти закона:  Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској, Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске,  Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану.

Народни посланици су усвојили и  Нацрт стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. године.  

Како је на крају засједања рекао предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић народни посланици биће накнадно обавијештени о термину наставка Друге редовне сједнице.

Преостале тачке Дневног реда Друге редовне сједнице:

·  а)Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б)План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;

·  а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;

·  а)Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину;б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину;

·  Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године;

·  Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;

·  Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске;

·  Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;

·  Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку;

·  Приједлог закључка у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива;

·  Избор и именовање.

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 2. редовне сједнице, 31. јануара 2019, усвојила је једногласно три закона: Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку, Закон о платама у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку и Закон о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку.

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској доноси повећање платних коефицијената за све наставнике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у основним и средњим школама, ђачким домовима, школама за дјецу са сметњама у развоју и умјетничким, односно музичким и балетским школама, а с циљем изједначавања плата запослених са високом стручном спремом у области образовања са платама запослених у јавним установама и институцијама.

Закон о платама у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске доноси повећање платних коефицијената за све наставнике, сараднике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у jавним високошколским установама и јавним установама студентског стандарда, а с циљем изједначавања плата запослених са ВСС у области образовања са платама запослених у другим областима јавне управе.

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске доноси повећање платних коефицијената за све запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у установама културе, а с циљем изједначавања плата запослених са високом стручном спремом у области културе са платама запослених у другим јавним установама и институцијама.

Народни посланици су усвојили у првом дијелу 2. редовне сједнице и сљедеће нацрте закона: Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске, Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Нацрт закона о Граду Градишка и Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.