Распоред сједница скупштинских одбора за припрему 12. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
21.09.2020 - 08:30

У оквиру припреме 12. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице одбора Народне скупштине Републике Српске одржаће се по сљедећем распореду:

 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).  На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Дванаесте редовне сједнице , а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку;

2.         Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу - по хитном поступку.Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку;

 1. Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године у 17.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон). На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Дванаесте редовне сједнице , а који је у надлежности Одбора:

1.         Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку.  

 1. Одбор за заштиту животне средине,  одржаће сједницу у уторак, 22. септембра 2020. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон). На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1.         Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу - по хитном поступку;

2.         Приједлог одлуке о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ - по хитном поступку;

3.         Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Вукосавље–Брчко - по хитном постуку.

4. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон). На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора  осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2019. до 31.12. 2019. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1. 1. 2019. до 31.12. 2019. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1. 1. 2019. до 31.12. 2019. године.

 1. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о  финансијском пословању за период 1.1 – 31. 12. 2019. године.

 1. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1.1 - 31. 12. 2019. године;
 2. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2019. године.
 1. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала). На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:
 1. Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско-безбједносних структура.

6. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Дванаесте редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању;
 2. Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске.

7. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 16.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о противградној заштити.

8. Одбор за политички систем, правосуђе и управу, одржаће сједницу у понедјељак, 21. септембра 2020. године, у 18.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Дванаесте редовне редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о управној инспекцији;
 2. Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року;
 3. Нацрт закона о граду Дервента;
 4. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 5. Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско – безбједносних структура.

9. Одбор за ревизију, одржаће сједницу у уторак, 22. септембра 2020. године, у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2019. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину.

10. Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор, одржаће  сједницу у сриједу, 23. септембра 2020. године, у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).  

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Дванаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1.   Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско – безбједносних структура.

11. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 22. септембра 2020. године, са почетком у 08,30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

                У оквиру дневног реда сједнице Одбора, разматраће се сљедеће тачке:

1.            Приједлог закона о управној инспекцији;

2.            Нацрт закона о граду Дервента;

3.            Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.