Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Четврте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
11.04.2019 - 14:15

У оквиру припреме Четврте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду:

1. Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор одржаће  сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 12.00 часова, у сали 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;
 2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину.

 

2. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Четврту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
 2. Нацрт закона о заштити од пожара;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 4. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА).

 

4. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 13.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 2. Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;
 3. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину.

 

5. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину.

 

6. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 2. Нацрт закона о заштити од пожара;
 3. Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици.

 

7. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;
 2. Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 6. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА).

 

8. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 16.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;
 2. Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 4. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;
 5. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину.

 

9. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 16.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 3. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;
 4. Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);
 5. Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године.

 

10. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 16.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
 2. Нацрт закона о заштити од пожара;
 3. Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 8. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину.

 

11. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 16.30 часова,  у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 3. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;
 4. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;
 5. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину.

 

12. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у понедјељак, 15. априла 2019. године у 17.00 часова,      у  сали  4  Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године.

 

13. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 16. априла 2019. године у 9.00 часова,  у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 2. Нацрт закона о заштити од пожара;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 4. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА).