Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Треће посебне сједнице

Датум: 
18.12.2018 - 15:45

У оквиру припреме Треће посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу, и то:

1. Законодавни одбор, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018.  године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози законā и одлуке о задуживању који су предвиђени за Трећу посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за финансије и буџет, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 4. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 6. Приједлог  закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;
 7. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2019. годину;
 8. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2019.  годину.

 

3. Одбор за питања дјеце, младих и спорта, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 13.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог  закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

 

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

5. Одбор за борачко - инвалидску заштиту, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

6. Одбор за привреду, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 4. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

7. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 15.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;

 

8. Одбор за трговину и туризам, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 15.00 часова, у сали бр. 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

9. Одбор једнаких могућности, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 16.30 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог  закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

 

10. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у четвртак, 20. децембра 2018. године у 17.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

11. Одбор за ревизију, одржаће сједницу у петак, 21. децембра 2018. године у 08.30 часова, у сали бр. 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Треће посебне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

12. Одбор за локалну самоуправу, одржаће сједницу у петак, 21. децембра 2018. године у 08.30 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Треће посебне сједнице сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку.

 

13. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у петак, 21. децембра 2018. године у 09.00 часова у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебна сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

14. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у петак, 21. децембра 2018. године у 09.00 часова у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебна сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2019 - 2021. године -  по хитном поступку;
 3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

15. Административна комисија, одржаће сједницу у петак, 21. децембра 2018. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Треће посебне сједнице, а који су у надлежности Комисије:

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину – по хитном поступку;
 2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.