Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
25.01.2019 - 09:00

У оквиру припреме Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 28. јануара 2019. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати нацрти закона који су предвиђени за Другу сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак 28. јануара 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину;

2. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину;

3. а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б) План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;

4. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;

5. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

3. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године у 13.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Друге сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закључка у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике  основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива.

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској;

2. Приједлог закључка у вези са увођењем беспатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива.

5. Одбор за борачко - инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године у 14.00 часова,  у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;

2.Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину.

6. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године, са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда  Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;

2. Нацрт закона о Граду Градишка;

3. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;

4. Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима;

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско - предузетничкој дјелатности;

6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;

7. Нацрт стратегије развоја предузетништава жена Републике Српске за период 2018-2022. године;

8. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину;

9. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину;

10. а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године, б) План рада Фискаланог савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;

11. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованиг годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2017. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину.

12. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;

13. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањанске отоке“ по скраћеном поступку.

7. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 15.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о генетички модификованим организмима;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану.

8. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења;

2. Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско - предузетничкој дјелатности;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o генетички модификованим организмима;

6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;

7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o дувану;

8. Нацрт стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. године;

9. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;

10. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку.

9. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 16.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Друге сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт стратегије развоја предузетништава жена Републике Српске за период 2018-2022. године.

10. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 16.00 часова,  у сали 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;

2. Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о генетички модификованим организмима;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;

5. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године.

11. Одбор за заштити права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 16.30 часова,  у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Друге сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске.

12. Одбор за ревизију одржаће сједницу у понедјељак, 28. јануара 2019. године са почетком у 16.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Република Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 01.01 – 31.12.2017. године; б)  Годишњи ревизорски извјештај Главне скужбе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину.

13. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак 28. јануара 2019. године са почетком у 17.30 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;

2. Нацрт закона о Граду Градишка;

3. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалој организацији Републике Српске;

4. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период 1.1.2017. до 31.12.2017. године;

5. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;

6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;

7. Приједлог одлуке о усвајању Зононг плана са подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку.

14. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 29. јануара 2019. године, са почетком у 08.30 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;

2. Нацрт закона о Граду Градишка;

3. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;

4. Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске.

15. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 29. јануара 2019. године са почетком у 9.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о генетички модификованим организмима;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту;

4. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;

5. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку.