Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Девете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
14.02.2020 - 14:30

У оквиру припреме Девете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду, и то:

1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019–2022. године.

2. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 10.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској – по хитном поступку;

2. Приједлог закона о инспекцијама Републике Српске;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;

4. Нацрт закона о посредовању у промету непокретности.

3. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 10.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019–2022. година;

2. Приједлог стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године.

4. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 11.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјени Изборног закона Републике Српске – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД;

2. Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчкo–Рача – по хитном поступку;

3. Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року.

5. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 17. фебруара 2020. године, у 12.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Девету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

6. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године.

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруара 2020. године, у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1.Приједлог стратегије за унапређење и заштиту права припрадника националних мањина у Републици Српској за период 2020–2024. година.

8. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 18. фебруара 2020. године, са почетком у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 5).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчкo–Рача – по хитном поступку.

9. Одбор за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске одржаће сједницу у понедјељак, 17. фебруар 2020. године, у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Граду Источно Сарајево – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД;

2. Приједлог закона о Граду Источно Сарајево – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД;

3. Приједлог закона о инспекцијама Републике Српске;

4.Нацрт закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог народног посланика Милана Петковића.