Расписан Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора РТРС-а

Датум: 
05.07.2019 - 08:00

На основу члана 56 став 1 тачка 7  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), члана 46 став 2 Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), члана 8 Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-1057/19 од 12. јуна  2019. године,  Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује  Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Радио-телевизије  Републике Српске.

Управни одбор има четири члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа Босне и Херцеговине и из реда осталих.

Јавни конкурс можете видјети овдје