Расписан јавни конкурс за избор два члана Комисије за жалбе

Датум: 
25.04.2019 - 12:15

На основу члана 17. став 3. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08), члана 56. став 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 31/11 и 34/17) и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-817-1/19 од  25.  априла  2019. године, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује јавни конкурс за избор два члана Комисије за жалбе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег  објављивања конкурса у  „Службеном  гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом се неће узимати у разматрање.

Јавни конкурс можете видјети овдје