ПОЧЕО ПРОЦЕС АКРЕДИТОВАЊА МЕДИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Датум: 
03.12.2019 - 17:00

Процес акредитовања за 2020. годину новинара, сниматеља и техничког особља које за потребе Ваших медијских кућа  прате рад и активности Народне скупштине Републике Српске почиње од 2. децембра 2019.

Акредитације за 2019. годину биће важеће до 1. фебруара 2020. године.

Захтјев за издавање годишњих акредитација може се преузети на сајту Народне скупштине, а попуњен је потребно послати на адресу info@narodnaskupstinars.net  Молимо вас да уз попуњен захтјев Одсјеку доставите и  фотографију.

Захтјеве за акредитовање запримаћемо до 15. јануара 2020. године како би сви акредитовани новинари годишње акредитације могли да преузуму до законског рока - 1. фебруара.

Обавезе и начин акредитовања за праћење рада Народне скупштине, прописани су Правилником о јавности рада Народне скупштине.

Члан 15.

(1) Представници средстава јавног информисања прате скупштинска засједања, као и остале парламентарне активности уз претходно издату годишњу/дневну акредитацију.

(2) Представници средстава информисања могу се опредијелити да рад Скупштине прате годишње или повремено и за ту намјену могу се обратити Одсјеку за односе с јавношћу за добијање годишње или дневне акредитације.

Члан 16.

(1) Одсјек за односе с јавношћу почетком сваке године обавјештава редакције домаћих средстава информисања о поступку издавања годишњих акредитација које важе од 1. фебруара текуће до 1. фебруара наредне године.

(2)Сви захтјеви за акредитације се подносе Одсјеку за односе с јавношћу.

(3)Свака медијска кућа може поднијети захтјев за лица која ће за њене потребе извјештавати из Скупштине за период из става (1) овог члана.

(4) Захтјев за праћење рада Скупштине може се поднијети и за добијање дневне акредитације.

(5) У захтјеву за издавање акредитације наводи се: назив медијске куће (средства информисања), име и презиме новинара, сниматеља, техничара, фоторепортера, број и мјесто издавања личне карте, број мобилног телефона.

(6) На основу поднесеног захтјева новинарима се издаје акредитација на којој се налази име и презиме новинара, назив медија и ознака „новинар“.

(7) На начин из претходног става акредитација се издаје и сниматељима, фоторепортерима и техничким лицима електронских и других медија.

(8) Страним новинарима акредитације издаје Одсјек за односе с јавношћу по прибављеном мишљењу генералног секретара Скупштине.

(9) Новинари, фоторепортери, сниматељи и техничка лица који нису регистровани на овај начин могу уз писану најаву њиховог уредништва добити дневну  акредитацију.

(10) Слободни новинари могу такође поднијети захтјев Одсјеку за односе с јавношћу за добијање акредитације.

Члан 17.

(1) Акредитовани новинари добијају одговарајућу идентификациону картицу „PRESS“ од радника обезбјеђења Службе Скупштине.

(2) Новинари су дужни да током боравка у згради Скупштине носе идентификациону картицу на видљивом мјесту.

(3) По престанку основа за коришћење акредитације, корисник је дужан акредитацију вратити Одсјеку за односе с јавношћу.

(4) Губитак идентификационе картице одмах се пријављује раднику обезбјеђења.

Члан 18.

(1) Новинар, фоторепортер, сниматељ или техничко лице који мијења редакцију или му престаје рад, дужан је Одсјеку за односе с јавношћу вратити акредитациону картицу.

(2) Редакција је дужна обавјестити Одсјек за односе с јавношћу о свакој промјени статуса новинара у редакцији.