Посланици апсолвирали 19 тачака Дневног реда, наставак сједнице у четвртак у 10 часова

Датум: 
03.07.2019 - 20:00

Народна скупштина Републике Српске вечерас је апсолвирала 19. тачку дневног реда 5. редовне сједнице - Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године, послије чега је услиједила скупштинска пауза до сутра (четвртак) до 10 часова.

Посланици Народне скупштине Републике Српске наставили су јутрос, другог дана другог наставка 5. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Босиљка Предраговић је, образлажући у Народној скупштини овај нацрт закона, рекла да су основни разлози за доношење измјена усклађивање са Одлуком Уставног суда Српске од 24. фебруара 2016. године којом су поједине одредбе Закона о стварним правима утврђене као неуставне.

"Зато ће, између осталог, бити утврђени носиоци права управљања, коришћења или располагања на непокретностима у друштвеној, односно државној својини", навела је Предраговићева.

Нацртом овог закона уређује и статус непокретности које послије правоснажно окончаних управних поступака и даље егзистирају као друштвена или државна својина у јавним евиденцијама о непокретностима, и то на начин да се упис те својине претвара у право својине Српске.

Посланици су размотрили и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима, којим се прописује да путарину не плаћају возила министарстава унутрашњих послова у БиХ и специјална возила намијењена за превоз болесних или повријеђених лица.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Tрнинић рекао је да је Закон о јавним путевима донесен 2013. године, а током његове примјене мијењале су се околности у којима је спровођен и прописи којима се уређује безбједност саобраћаја, те је неопходно усклађивање.

"Изградњом и пуштањем у употребу ауто-пута, изналажењем других модела финансирања изградње, реконструкције и одржавања путне инфраструктуре као што су концесија, јавно-приватно партнерство, те наплатом путарине на ауто-путу, указала се и потреба за измјеном и допуном овог законског рјешења", истакао је Tрнинић, образлажући у Народној скупштини ово законско рјешење.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је у пријеподневном дијелу сједнице и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим се стварају услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинишу поједине његове одредбе ради лакшег тумачења и примјене у пракси.

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да се предложеним измјенама ствара позитиван амбијент за будуће инвеститоре у области геологије.

Посланици су размотрили и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености.

Образлажући ово законско ријешење министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић у уводној ријечи је рекао да је циљ овог законског акта добијање прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада у Републици Српској.

"Основни разлог за доношење измјена и допуна Закона јесте добијање прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада Републике Српске, будући да су се од ступања на снагу важећег закона десиле значајне измјене у обиму и структури незапослених лица. Стратегија запошљавања Републике Српске, као један од оперативних циљева, дефинише неопходност постојања прецизних података о понуди радне снаге", рекао је Милуновић.

Он је нагласио да је неопходно раздвајање остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, а с циљем добијања прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада.  

Народна скупштина Републике Српске размотрила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању чији је циљ садржан у потреби раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се право на здравствено осигурање не може везати за статус пријаве на Завод за запошљавање Српске.

Законом о здравственом осигурању уређен је систем обавезног и проширеног здравственог осигурања, права из осигурања, начин остваривања права и начела приватног здравственог осигурања. Обавезним здравственим осигурањем обухваћени су сви грађани Српске и друга лица, у складу са законом.

Окончана је расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла и Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године.

Послијеподневни дио сједнице настављен је разматрањем Нацрта стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Српској за период 2019-2023. године, а потом је размотрен Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској за период 2019-2023. године.

Народна скупштина је расправљала о Консолидованом извјештају о извршењу буџета Српске за прошлу годину који је изложила министар финансија Зора Видовић.

Онa је рекла да су буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2018. години у Републици Српској остварени су у износу од 2,784 милиона КМ, што је остварење од 100 одсто у односу на ребалансом буџета планирани износ .

„Приходи од директних пореза, које Српска прикупља посредством властитих рачуна, остварени у износу од 1,268.8 милиона КМ, што је 100 одсто у односу на план за 2018. годину.  Индиректни порези остварени су у укупном износу од 1,299. милиона КМ што је 100 одсто у односу на план за 2018. годину. Непорески приходи остварени су у укупном износу од 208.7 милиона КМ, што је 105 одсто у односу на план за наведену годину", рекла је министарка Видовић.

Посланици су јуче, првог дана засједања у другом наставку 5. редовне сједнице, окончали расправу о осам нацрта закона.

Преостале тачке Дневног реда другог наставка 5. редовне сједнице: 

Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;

Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;

Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;

Избор и именовања.