Окончана 7. редовна сједница: Усвојен Консолидовани извјештај о извршењу Буџета, три нацрта закона, више стратегија...

Датум: 
31.10.2019 - 18:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас на Седмој редовној сједници, Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године, три нацрта закона, више стратегија и извјештаја.

Усвојени су сљедећи нацрти закона: Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње; Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Општи циљ који се жели постићи доношењем Нацрта закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње је успјешније лијечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње и повећање процента успјешности обављених поступака. Овај нацрт упућен је у јавну расправу у трајању од 60 дана.

Одредбама Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити предвиђа смањење трошкова породиљског одсуства запослених радница свим послодавцима. Такође биће измијењен услов за остваривање права на матерински додатак за све незапослене породиље без обзира на ранији радни статус. Ако је у вријеме порода породиља незапослена и има пребивалиште у Републици Српској најмање једну годину прије рођења дјетета може остварити право на матерински додатак. 

Разлози за доношење Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима садржани су у потреби да се поред постојеће законске могућности појединачног учлањења запослених лица у добровољни пензијски фонд, створе правне претпоставке за њихово колективно укључивање. 

Народни посланици су усвојили Стратегију инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године, Стратегију за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године), Стратегију за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.), Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. године и  Нацрт стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година.

Усвојен је и Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина.

Народна скупштина је примила к знању Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства трговине и туризма Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за период 01.01. – 31.12.2018. године; Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године и Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука за период 01.01. – 31.12.2018. године;

Посланици су примили к знању и Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2018.