Окончана 6. редовна сједница, усвојено 17 извјештаја, изабрана три члана Управног одбора РТРС-а

Датум: 
10.10.2019 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске у другом наставку 6. редовне сједнице усвојила је три нацрта закона, двије стратегије, један нацрт стратегије, 17 извјештаја, три информације и једну одлуку. 

Усвојени су сљедећи нацрти: Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, те   Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом, који је такође упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана.

Усвојен је Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019-2022. године, чији циљ је даљи развој е-управе у складу да препознатим потребама корисника услуга јавне управе - привредног сектора и грађана Српске.

Посланици су усвојили одлуке о усвајању Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године и Стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године.

На сједници су усвојени сљедећи извјештаји: Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године,  Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2018. годину,  Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину,   Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године,  Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину, Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2018. Годину и Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2018. године.

Усвојени су и Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године, Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2019. годину,  Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора,  Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину,  Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2018. годину,  Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године,  Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2018. годину и  Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2018. годину.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај о раду ЈП Радио–телевизије Републике Српске за 2017. годину, са Планом рада за 2018. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио-телевизије Републике Српске, Извјештај о раду ЈП РТРС за 2018. годину, с Планом рада за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио-телевизије Републике Српске.

У другом наставку 6. редовне сједнице усвојена је Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године, Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину и  Информација о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину.

Усвојена је и Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Народна скупштина Републике Српске изабрала је три члана Управног одбора Радио телевизије Републике Српске изабрала је Далибора Рачића (из реда српског народа), Ивону Пајин (из реда хрватског народа) и Расима Диздаревића (из реда бошњачког народа). Небојша Тојагић (из реда осталих народа) није добио потребан број гласова за избор.

За члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Републике Српске изабрана је Бранислава Милекић.

На приједлог Омладинског савјета Републике Српске за спољне чланове Одбора за питања дјеце, младих и спорта изабрани су Данијела Топић и Небојша Савановић.