Одржана сједница Одбора за уставна питања

Датум: 
25.05.2018 - 16:45

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске данас је одржао редовну сједницу.

На сједници су утврђени одговори на  пристигле иницијативе за оцјену уставности Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, Закона о парничном поступку, Одлуке о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године, број: 02/1-012.1315/17, од 13. децембра 2017. године, Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Закона о висини стопе затезне камате, који су прослијеђени у Уставни суд Републике Српске на даљи поступак.

Одбором је предсједавао предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић.