Одржана стручна расправа о Нацрту закона о факторингу

Датум: 
04.09.2020 - 12:00

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао је данас стручну расправу о Нацрту закона о факторингу.

Народна скупштина Републике Српске Нацрт закона о факторингу усвојила је на 10. редовној сједници, 2. јула ове године, уз Закључак да се Нацрт упути на стручну расправу која ће се спровести у року од 60 дана.

У стручној расправи учествовали су представници Министарства финансија и Министарства привреде и предузетништва у Влади Републике Српске, те представници финансијских институција Републике Српске и банака.

Весна Тодоровић, представник предлагача закона – Министарства финансија, дала је образложење Нацрта закона о факторингу, истичући да овај закон представља новину у правном систему Републике и да би његово доношење требало да допринесе повећању наплате потраживања, као и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција и конкурентности уз истовремено смањење задужености привредних субјеката, те јачање конкуренције у финансијском сектору, као и снижавање цијене капитала.

Према законској дефиницији факторинг је правни посао купопродаје постојећег недоспјелог или будућег краткорочног потраживања, насталог на основу уговора о продаји робе или пружању услуге, у коме учествују уступилац, фактор и дужник. Под краткорочним потраживањем подразумијева се оно потраживање које доспијева на наплату у року до годину дана од дана продаје робе, односно пружања услуге.

С обзиром на чињеницу да су се до сада пословима факторинга донекле бавиле банке, на основу Закона о облигационим односима и Закона о банкама, а у циљу обезбјеђивања законодавног оквира за развој ове дјелатности значајан дио Нацрта закона о факторингу односи се на прописивање услова за оснивање и рад друштва за факторинг.

Представници Агенције за банкарство Републике Српске, Комисије за хартије од вриједности, Привредне коморе и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске су током стручне расправе изнијели своје приједлоге и сугестије на текст Закона које ће размотрити Министарство финансија, као предлагач, и уврстити у текст Приједлога закона.

Предсједник Одбора за финансије и буџет Народне скупштине Жељка Стојичић позвала је све учеснике стручне расправе да своје коначне приједлоге и сугестије на Нацрт закона о факторингу доставе на адресу Одбора од уторка, 8. септембра у 16 часова како би били прослијеђени Министарству финансија на разматрање.