Одбор за уставна питања утврдио одговор Народне скупштине у предмету број: У-7/19 пред Уставним судом Босне и Херцеговине

Датум: 
25.07.2019 - 15:30

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске одржао је данас, 25. јула 2019. године, 7. редовну сједницу на којој је утврдио одговор Народне скупштине Републике Српске у предмету број: У-7/19  пред Уставним судом  Босне и Херцеговине, у којем је подносилац захтјева Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске покренуо поступак оцјене усклађености члана 11 став 2 Устава Републике Српске са  чл. II/1, II/2 и II/3а Устава Босне и Херцеговине.

Народна скупштина Републике Српске је Уставном суду БиХ доставила одговор у којем наводи да су надлежне институције, на првом мјесту Народна скупштина Републике Српске, још у периоду од 2007. до 2009. године предузеле све мјере у оквиру својих надлежности, како би се предметни члан Устава ставио ван снаге.

Скупштина подсјећа да је  усвојила aмандман CXXV још 10. марта 2009. године којим је било предвиђено брисање предметног члана 11 став 2 Устава Републике Српске у коме је прописано да се смртна казна може изузетно прописати и изрећи само за најтеже облике тешких кривичних дјела, али исти није ступио на снагу јер су делегати у Клубу Бошњака у Вијећу народа Републике Српске гласали против. 

Сходно наведеном, у одговору се истиче да су бошњачки делегати у Вијећу народа, који су и подносиоци предметног захтјева, једини кривци због тога што Устав Републике Српске још увијек није усклађен са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама.

Одбор је, такође, утврдио одговоре Народне скупштине у предметима број: У-41/19, У-37/19, У-28/19, У-38/19, У-42/19 који су прослијеђени Уставном суду Републике Српске.

Сједницом Одбора је предсједавао Недељко Чубриловић, предсједник Одбора и предсједник Народне скупштине Републике Српске.