На 7. редовној сједници парламента усвојен Ребаланс буџета и седам закона

Датум: 
24.10.2019 - 13:15

Народна скупштина Републике Српске данас је на 7. редовној сједници усвојила Ребаланс буџета Републике Српске за 2019. годину, седам закона и Нацрт закона о заштити менталног здравља који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку; Закон о заштити од пожара; Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању; Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити; Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености; Закон о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и  Закон о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла.

Планом Буџета за 2019. годину планиран је буџетски суфицит у износу од 56,6 милионa КМ, док је Приједлогом ребаланса буџета Републике Српске за 2019. годину планиран буџетски суфицит у износу од 67,6 милиона КМ.

 У 2019. години се очекује наставак стабилног кретања привредног раста по стопи од 3,4%, као резултат раста индустријске производње, подржане растом привредних активности у окружењу (посебно у земљама најзначајнијим спољнотрговинским партнерима), односно одрживог нивоа извозне тражње, даљег раста домаће тражње и позитивних ефеката инвестиција. За 2019. годину је пројектована просјечна годишња стопа инфлације од 1,1%.

Законом о заштити од пожара уређује се систем заштите од пожара, права и обавезе привредних друштава и других правних лица, министарстава, републичких управа и републичких управних организација, jeдиница локалне самоуправе, предузетника и других физичких лица као субјеката заштите од пожара, мјере заштите од пожара, планирање и организовање заштите од пожара, организација ватрогасно-спасилачке службе, гашење пожара, надзор над спровођењем мјера заштите од пожара и финансирање заштите од пожара.

Основни разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању налази се у потреби раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се право на здравствено осигурање не може везати за статус пријаве на ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. 

Законом о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, између осталог, уређује се право на личну инвалиднину. Наиме, ради се о лицима са инвалидитетом, која нису смјештена у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава или хранитељску породицу, те им је неопходно обезбиједити право на личну инвалиднину као новчану помоћ, која би заједно са другим правима из социјалне и дјечје заштите побољшала њихов положај.

Седма редовна сједница биће настављена у уторак, 29. октобра 2019. у 10 часова.

Посланици ће у наставку разматрати преостале тачке Дневног реда:

 1. Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 4. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године;
 5. Приједлог стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године);
 6. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.);
 7. Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. године;
 8. Нацрт стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година;
 9. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године;
 10. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 11. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства трговине и туризма Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; б) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; в) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за период 01.01. – 31.12.2018. године; г) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; д) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 12. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2018. годину;
 13. Избор и именовања.