Уставни закон за спроводјење Амандмана 115-121 на Устав Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
117/05
28.12.2005

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 140. Устава Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Двадесетдеветој посебној сједници одржаној, 28. децембра 2005. године, донијела је

 

УСТАВНИ ЗАКОН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АМАНДМАНА CXV –CXXI НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Члан 1. 

Амандмани CXV –CXXI на Устав Републике Српске (у даљем тексту: Амандмани) примјењују се од дана када их прогласи Народна скупштина. 

Члан 2. 

Овај уставни закон ступа на снагу када га, истовремено са проглашењем Амандмана, прогласи Народна скупштина Републике Српске.