Преглед усвојених закона Народне скупштине Републике Српске у 2003.години

Верзија за штампањеPDF верзија
05.01.2004

1. Закон о РТРС-у ( „Службени гласник РС“ 22/03,);

2. Закон о допунама Закона о електричној енергији („Службени гласник РС 29/03, 86/03);

3. Закон о здравственим коморама („Службени гласник РС“ 35/03);

4. Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство РС („Службени гласник РС“ 39/03,);

5. Закон о допунама Закона о основним својинско-правним односима (38/03,);

6. Закон о измјенама и допунама Закона о предузећима (38/03);

7. Закон о измјенама и допунама Закона о раду (38/03 и 66/03,);

8. Закон о противградној заштити (39/03);

9. Закон о измјенама и допунама Закона о упису у судски регистар РС (39/03);

10. Закон о измјенама и допунама Закона о ревизији јавног сектора РС (39/03);

11. Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (38/03, 65/03);

12. Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (39/03);

13. Закон о измјенама и допунама Закона о привредној комори РС (39/03);

14. Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима (39/03);

15. Закон о измјенама и допунама Закона о цивилној заштити (39/03);

16. Закон о измјенама и допунама Закона о библиотечкој дјелатности (39/03);

17. Закон о банкама РС (44/03 );

18. Закон о извршном поступку (59/03);

19. Закон о заштити свједока у кривичном поступку (48/03)

20. Закон о унутрашњим пословима (48/03);

21. Кривични закон РС (49/03);

22. Закон о кривичном поступку (50/03);

23. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању (51/03);

24. Закон о премјеру и катастру непокретности (55/03);

25. Закон о туризму (55/03);

26. Закон о парничном поступку (58/03);

27. Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет (60-/03 и 96/03);

28. Закон о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама (60-ии/03);

29. Закон о слободним зонама (65/03);

30. Закон о порезу на доходак грађана (65/03);

31. Закон о измјенама и допунама Закона о спорту (66/03);

32. Закон о измјенама Закона о парничном поступку; (85/03);

33. Закон о измјенама и допунама Закона о извршеном поступку (85/03);

34. Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају (85/03);

35. Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (86/03);

36. Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (85/03);

37. Закон о Комуналној полицији РС (85/03);

38. Закон о измјенама и допунама Закона о запошљавању (85/03);

39. Закон о статистици РС (85/03);

40. Закон о девизном пословању (96/03);

41. Закон о измјенама Закона о прекршајима (96/03);

42. Закон о измјенама и допунама Закона о одбрани (33/04);

43. Закон о измјенама и допунама Закона о Војсци (33/04);

44. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима (96/03);

45. Закон о преносу и рјешавању нерјешених захтјева за поврат станова у посјед у друштвеном власништву или некретнина у приватном власништву поднесених Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица (3/04);

46. Закон о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности (110/03);

47. Закон о производњи и промету опојних дрога (110/03);

48. Закон о измјенама и допунама Закона о ПИО (110/03),

49. Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити (110/03);

50. Закон о угоститељству (3/04);

51. Закон о јавним путевима (3/04);

52. Закон о изршењу Буџета РС за 2004. годину (3/04);

53. Закон о извршењу Буџета РС за 2003. годину (3/03);

54. Закон о измјенама Изборног закона РС (35/03);

55. Закон о допунама Закона о стечајном поступку (38/03);

56. Закона о измјенама Закона о стечајном поступку (96/03);

57. Закон о измјенама и допунама Закона о буџетском систему РС (38/03);

58. Закон о буџетском систему РС (96/03);

59. Закон о министарским, владиним и другим именовањима у РС (41/03);

60. Закон о измјенама Закона о административној служби у управи РС (38/03);

61. Закон о измјенама и допунама Закона о одлагању од извршења судских одлука на терет Буџета РС по основу исплате накнаде материјалне и нематеријалне штете настале усљед ратних дејстава и по основу исплате старе девизне штедње (51/03);

62. Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама (65/03);

63. Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државних станова (65/03 и 03/04);

64. Закон о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда (65/03);

65. Закон о земљишним књигама РС (67/03);

66. Закон о измјенама и допунама Закона о правосудном испиту (85/03);

67. Закон о измјенама и допунама Закона о тужилаштву РС (85/03);

68. Закон о измјенама и допунама Закона о судовима и судској служби у РС (85/03);

69. Закон о грађевинском земљишту РС (86/03);

70. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству (86/03);

71. Закон о измјенама Закона о судовима и судској служби у РС (96/03);

72. Закон о измјенама и допунама Закона о радним односима у државним органима (96/03);

73. Закон о измјенама и допунама Закона о престанку примјене Закона о кориштењу напуштене имовине (96/03);

74. Закон о привременом одлагању од извршења потраживања из Буџета РС (110/03);

75. Закон о допунама Закона о жељезницама РС (110/03);

76. Закон о измјенама и допунама Закона о положају и овлаштењима Црвеног крста РС (110/03);

77. Закон о допунама Закона о држављанству (12 сједница,;Закон о измјенама и допунама Закона о преносу и рјешавању нерјешених захтјева за поврат станова у посјед у друштвеном власништву или некретнина у приватном власништву поднесених Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица; (34/04, 15. сједница);

78. Закон о пољопривредном земљишту (14/04, 12.посебна сједница);

79. Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (49/04, 17. сједница);

80. Закон о спречавању насиља на спортским приредбама (14/04, 13. сједница);

81. Закон о основној школи (38/04, 14. посебна);

82. Закон о средњој школи (38/04, 14. посебна);

83. Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске (24/04, 14. сједница);

84. Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији (25/04, 14. сједница);

85. Закон о измјенама и допунама Закона о страним улагањима (24/04, 14. сједница);

86. Закон о ђубривима и оплемењивачима земљишта (35/04, 15. сједница);

87. Закон о органској производњи хране (75/04, 15. сједница);

88. 87.Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (46/04, 16. посебна сједница);

89. Закон о нотарима; (86/04, 16. сједница);

90. Закон о издавачкој дјелатности (46/04, 16. сједница);

91. Закон о естрадној дјелатности (46/04, 16. сједница);

92. Закон о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката (46/04, 16. сједница);

93. Закон о заштити лица са менталним поремећајима (46/04, 16. сједница);

94. Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима (46/04, 16. сједница);

95. Закон о забрани рекламирања дуванских производа (46/04, 16. сједница);

96. Закон о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година (46/04, 16. сједница);

97. Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају (49/04, 17. сједница);

98. Закон о измјенама и допунама Закона о експропријацији (64/04, 17. сједница);

99. Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (49/04, 17. сједницва);

100. Закон о измјенама и допунама Закона о Омбудсмену РС 49/04, 17. сједница);

101. Закон о геолошким истраживањима (51/04, 17. сједница);

102. Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске (63/04, 18. посебна сједница);

103. Закон о измјенама Закона о привременом одлагању од извршења потраживања из Буџета Републике Српске (63/04, 18. сједница);

104. Закон о јавним предузећима (75/04, 18. сједница);

105. Закон о измјенама и допунама Закона о Пореској управи (74/04, 18. сједница);

106. Закон о измјенама Закона о територијалној организацији и локалној самоуправи (19. сједница,

107. Закон о измјенама Закона о Граду С. Сарајево (19. сједница,;

108. Закон о локалном самоуправи (19. сједница; 101/04);

109. Закон о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража (19. сједница,98/04);

110. Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске (74/04, 18. сједница);

111. Закон о измјени Закона о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година (74/04, 19. сједница);

112. Закон о измјени Закона о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима (74/04, 19. сједница);

113. Закон о измјени Закона о забрани рекламирања дуванских

114. Производа (74/04, 19. сједница);

115. Закон о измјенама Закона о земљишним књигама (46/04, 16 сједница);

116. Закон о измјенама и допунама Закона о министарствима (33/04, 12. посебна сједница);

117. Закон о измјенама Закона о буџетском систему (14/04, 12. сједница);

118. Закон о измјенама и допунама Закона о научно-истраживачкој дјелатности (20. сједница, 97/04);

119. Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида (20. сједница, 98/04);

120. Закон о запошљавању страних лица и лица без држављанства (20. сједница, 97/04);

121. Закон о омладинском организовању (20. сједница 98/04);

122. Закон о измјенама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (20. сједница, 97/04);

123. Закон о инвестирању јавних средстава (20. сједница, 97/04);

124. Закон о привременом одлагању од извршења потраживања из Буџета градова и општина на подручју РС (20 сједница,..../04);

125. Закон о измјенама Закона о универзитету (20. посебна сједница, 99/04);

126. Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет (20. посебна сједница, 99/04);