Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске