Усвојени закони

Нпр. 08.07.2020
Нпр. 08.07.2020
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о нотарима 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o notarima.zip
Закон о измјени Закона о насљеђивању 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o nasljedjivanju.zip
Закон о ликвидационом поступку 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o likvidacionom postupku.zip
Закон о личном имену 82/19 14.10.2019 Package icon Zakon o licnom imenu.zip
Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској 58/19 16.07.2019 Package icon Zak bezbjednosti kriticnih infrastruktura.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak javnom redu i miru.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak drustvima za osiguranje.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дувану 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak duvanu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak Komori inz poljoprivrede RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj i dop Zakona o oruzju i municiji.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 58/19 16.07.2019 Package icon Zakona izmj dop Zak poljoprivrednom zemljistu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak porezu na dobit.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak unutrasnjem pla prometu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnim kasama.zip
Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o dop zak platama zaposlenih u inst pravosudja.zip
Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o izm zak bankama.zip
Закон о печатима органа и институција Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o pecatima organa i institucija.zip
Закон о подстицајима у привреди Републике Српске 52/19 08.07.2019 Package icon Zak o podsticajima u privredi.zip
Закон о социјалном становању Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o socijalnom stanovanju.zip