Усвојени закони

Нпр. 23.01.2021
Нпр. 23.01.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о заштити менталног здрваља 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o zastiti mentalnog zdravlja...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској 68/20 22.07.2020 Package icon Zak javno privat partnerstvu RS...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti zivotne sredine...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку 68/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti djece kriv postupku.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak koncesijama RS...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 67/20 22.07.2020 Package icon Zak sudskim taksama...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Za upravljanju otpadom...cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak sumama...cir_.zip
Закон о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње 68/20 22.07.2020 Package icon Zak lijecenju neplodnosti postup BMPO.zip
Закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске 67/20 22.07.2020 Package icon Zak obezbjedjenju kvalit visokom obraz RS.zip
Закон о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o besplatnoj pravnoj pomoci..cir_.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak osnovnom vasp i obrazovanju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak predskolskom vas i obr.zip
Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj Zakona o priv drz stanova ciril.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину 61/20 07.07.2020 Package icon zak izmj Zak izvrs budzeta RS 2020.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској 18/20 07.07.2020 Package icon Zak izmj dop Zak metrologiji RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку 23/20 07.07.2020 Package icon Zak o izmj i dop Zakona o strajku_1.zip
Закон о граду Источно Сарајево 18/20 13.03.2020 Package icon Zakon o Gradu Istocno Sarajevo_0.zip
Закон о измјени Изборног закона Републике Српске 18/20 13.03.2020 Package icon Zakon o izmjeni Izbornog zakona RS.zip
Закон о инспекцијама Републике Српске 18/20 13.03.2020 Package icon Zak inspekcijama RS.zip