Усвојени закони

Нпр. 27.02.2020
Нпр. 27.02.2020
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла 94/19 13.11.2019 Package icon Zak izmj dop Zak nus zivot porijekla.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 94/19 13.11.2019 Package icon Zak izmj dop Zak posred zaposlj_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити 94/19 13.11.2019 Package icon Zak izmj dop Zak soc zastiti.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2019. године 93/19 12.11.2019 Package icon Zak izvrs budz RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o zanatsko-preduzetnickoj djelatnosti.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o zastiti od nasilja u porodici.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o naucno djelat i teh razvoju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o razv malih i srednjih preduzeca.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o reg poslovnih subjekata u RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу 84/19 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o uredjenju prostora i gradjenju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима 83/19 15.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o javnim putevima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске 83/19 15.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o el potpisu RS.zip
Закон о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима 82/19 14.10.2019 Package icon Zakon dop Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Закон о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o dop Zak o pravosudnom ispitu u RS.zip
Закон о измјенама Закона о привредним друштвима 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o privrednim drustvima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о нотарима 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o notarima.zip
Закон о измјени Закона о насљеђивању 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o nasljedjivanju.zip
Закон о ликвидационом поступку 82/19 14.10.2019 Package icon Zak o likvidacionom postupku.zip
Закон о личном имену 82/19 14.10.2019 Package icon Zakon o licnom imenu.zip