Усвојени закони

Нпр. 15.08.2020
Нпр. 15.08.2020
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјени Изборног закона Републике Српске 18/20 13.03.2020 Package icon Zakon o izmjeni Izbornog zakona RS.zip
Закон о инспекцијама Републике Српске 18/20 13.03.2020 Package icon Zak inspekcijama RS.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача 18/20 13.03.2020 Package icon Zak o posebnom postupku ekspr radi izgradnje Vukosavlje -Brcko i Brcko-Raca.zip
Закон о узурпацијама и добровољачким компентенцијама 8/20 07.02.2020 Package icon Zak uzurp dobrovolj kompetencijama.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. 112/19 16.01.2020 Package icon Zak izvrsenju Budzeta RS 2020..zip
Закон о измјенама Закона о доприносима 112/19 16.01.2020 Package icon Zak izmj Zak doprinosima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске 107/19 26.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak Garantnom fondu RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима 107/19 26.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak geoloskim istrazivanjima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити 107/19 26.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak djecjoj zastiti.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима 107/19 26.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak dobr penzijskim fondovima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима 107/19 26.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak o stvarnim pravima.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak plat zaposlenih javnim sluzbama.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak plat zaposlenih pravosudju.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 105/19 18.12.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o platama zaposlenih u MUP.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда у Републици Српској 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak platama visokog obrazovanja.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak platama zaposl organ uprave.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak plat zaposlenih skolama.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak porezu na dohodak.zip
Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 105/19 18.12.2019 Package icon Zak izmj dop Zak plat zaposlenih kulture.zip
Закон о трговини 105/19 18.12.2019 Package icon Zakon o trgovini.zip