Усвојени закони

Нпр. 08.07.2020
Нпр. 08.07.2020
Називsort descending Службени гласник Датум Преузми
Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 118/07 27.12.2007 Package icon Zakon_o_platama_zaposlenih_u_oblasti_prosvjete_i_kulture_RS.zip
Zakon o zaštiti naziva Republike Srpske 73/08 16.07.2008 Package icon Zakon_o_zastiti_naziva_RS.zip
акон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 18.07.2013 Package icon Zakon_o_izmj_i_dop_Zakona_o_poreskom_postupku.zip
Аутентично тумачење Закона о преносу средстава друштвене у државну својину (''Службени гласник Републике Српске '', број 4/93) 74/07 18.07.2007
Аутентично тумачење Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града (''Службени гласник Републике Српске, број 17/00) 62/04 29.06.2004
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност 42/ 15 21.05.2015
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Закон o зaштити од пожaрa 71/12 10.07.2012 Package icon Zakon_o_zastiti_od_pozara.zip
Закон o измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o izmjenama Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS.zip
Закон o измјенама и допунама Закона о државним службеницима 117/11 03.11.2011 Package icon Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_drzavnim_sluzbenicima.zip
Закон измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској 63/14 02.07.2014
Закон о јавним предузећима 75/04 27.07.2004 Package icon zakon_o_javnim_preduzecima.zip
Закон о јавним путевима 89/13 03.10.2013 Package icon Zakon_o_javnim_putevima.zip
Закон о јавним путевима (Пречишћен текст) 16/10 09.02.2010 Package icon Zakon_o_javnim_putevima.zip
Закон о јавним скијалиштима 15/10 26.01.2010
Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске 69/16 23.06.2016 Package icon zakon o javnim tuzilastvima RS.zip
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској 59/09 11.06.2009 Package icon Zakon_o_JPP_u_RS.zip
Закон о јавном окупљању 118/08 25.11.2008 Package icon Zakon_o_javnom_okupljanju.zip
Закон о јавном реду и миру 20/07 01.03.2007 Package icon zakon_o_javnom_redu_i_miru.zip