О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години

Верзија за штампањеPDF верзија
112/19
18.12.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11, 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници одржаној 18.  децембра 2019. године, донијела  је сљедећу

 

 

О д л у к a

о пријевременом ступању на снагу

Одлуке о износу гаранција које може издати

Република Српска у 2020. години

 

 

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1308/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. децембар 2019. године                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић