ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13), Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој посебној сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

КЛЕКОВАЧА

 

I

Именује се Савјет плана за праћење израде Просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“ (у даљем тексту: Савјет плана).

II

У Савјет плана именује се:

 1. Сребренка Голић, предсједник – министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 2. др Драган Јевтић, замјеник предсједника – помоћник министра за урбанизам и просторно планирање,
 3. Миладин Гаћановић, члан – помоћник министра за грађевинарство, 
 4. Свјетлана Радусин, члан – помоћник министра за заштиту животне средине,
 5. Сања Даниловић, члан – виши стручни сарадник за урбанизам и просторно планирање – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 6. Жељка Стојичић, члан – виши стручни сарадник за заштиту природе – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 7. Бранкица Ивановић, члан – виши стручни сарадник управно-надзорних послова – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 8. Гачић Оливера, члан – виши стручни сарадник за спортску рекреацију – Министарство породице, омладине и спорта,
 9. Душко Милојевић, члан – виши стручни сарадник за послове локалне самоуправе – Министарство управе и локалне самоуправе,
 10. Дарка Деурић, члан – начелник Одјељења за рударство и геологију – Министарство индустрије, енергетике и рударства,
 11. Миланка Чегар, члан – Министарство саобраћаја и веза,
 12. Зоран Падежанин, члан – Министарство здравља и социјалне заштите,
 13. мр Зоран Лукач, члан – помоћник директора за управљање пројектима и међународну сарадњу – Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске,
 14. Бојан Ћулибрк, члан – Општина Петровац,
 15. Јањушић Миленка, члан – стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство -  Општина Источни Дрвар,
 16. Милош Марчета, члан – Општина Источни Дрвар,
 17. Омер Хоџић, члан – Општина Босански Петровац,
 18. мр Бранка Маринковић, члан – Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
 19. Драган Ковачевић, члан – начелник Одјељења за природно насљеђе  – Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,
 20. мр Борис Марковић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор шумарства,
 21. Живка Протић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор пољопривреде,
 22. Ненад Ђукић, члан – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор водопривреде,
 23. Марио Вукић, члан – начелник одјељења за нормативно-правне послове у ресору Туризам и угоститељство - Министарство трговине и туризма,
 24. Данка Павловић, члан – Привредно друштво за развој непокретности GB IMMO   d. o. o.,
 25. доц. др Драгица Зиројевић, члан – Приврено друштво за развој непокретности GB IMMO d. o. o.,
 26. Љиљана Пејић-Рогић, члан – руководилац Одјељења за имовинско-правне послове – Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“,
 27. Јадранка Иветић, члан – Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“,
 28. Милан Драгић, члан – „Аеродроми Републике Српске“ а. д. Бања Лука,
 29. Горан Рaчић, члан – предсједник Подручне привредне коморе Бања Лука – Привредна комора Републике Српске,
 30. доц. др Југослав Брујић, члан – Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци,
 31. доц. др Дијана Симоновић, члан – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци,
 32. проф. др Рајко Гњато, члан – Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци,
 33. Желимир Радишић, члан – Републички завод за статистику,
 34. Опачић Славиша, члан – ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац,
 35. Марица Ђокић, члан – инспектор – Министарство правде и
 36. Драгољуб Давидовић, члан – Народна скупштина Републике Српске.

 

III

Савјет плана прати израду Просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“, те прати вођење јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса током израде  документа просторног уређења, заузима стручнe ставовe о питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за који се документ доноси, заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,  те врши и друге послове у складу са чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13).

        IV

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021- 1671/15                                                                                                  По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                            Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                          др  Ненад Стевандић