Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке o пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Верзија за штампањеPDF верзија
53/20
23.05.2020

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке o пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

 

 

I

 

У поступку доношења Одлуке о потврђивању Одлуке o пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања. 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-388/20                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. мај 2020. године                                                                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                Недељко Чубриловић