Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
117/18
18.12.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Другој посебној сједници одржаној 17. децембра 2018. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору

предсједника Владе Републике Српске

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-1228/18                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. децембар 2018. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић