Одлуке

Нпр. 11.07.2020
Нпр. 11.07.2020
Назив Службени гласник Датум
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорски записа за 2020. годину 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о доприносима 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочиом задуживању Републике Српске за 2020. годину 112/19 18.12.2019
ОДЛУКA О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2020. ГОДИНУ 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години 112/19 18.12.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 108/19 11.12.2019
Одлука о изради Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Приједор по скраћеном поступку 108 11.12.2019
Одлука о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко–Бијељина–Рача 108 11.12.2019
Одлука о усвајању Стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године) 95/19 31.10.2019
Одлука о усвајању Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.) 95/19 31.10.2019

Pages