Одлуке

Нпр. 18.11.2019
Нпр. 18.11.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору вршиоца дужности замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о разрјешењу замјеника предсједника Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу 98/17 18.10.2017
Одлука о разрјешењу и престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу главног ревизора Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу замјеника главног ревизора Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачање банкарског сектора (8741-БА) 73/17 20.07.2017
Одлука о избору Фискалног савјета Републике Српске 73/17 20.07.2017
Одлука о избору правобраниоца Републике Српске 75/17 20.07.2017

Pages