Одлуке

Нпр. 25.09.2020
Нпр. 25.09.2020
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке o пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV- 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу 53/20 23.05.2020

Pages