Одлуке

Нпр. 24.07.2019
Нпр. 24.07.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о разрјешењу и престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању посебног овлашћења 99/17 18.10.2017
Одлукa o усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Kлековача“ 99/17 18.10.2017
Одлука о избору члана Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене ''Аеродрум Бањалука'' 98/17 18.10.2017
Одлука о стављању ван снаге Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'' 99/17 18.10.2017
Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о избору члана Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о избору Комисије за избор Главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске 98/17 18.10.2017
Одлука о избору Омбудсмана за дјецу Републике Српске 99/17 18.10.2017

Pages