Одлуке

Нпр. 27.09.2020
Нпр. 27.09.2020
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед бол 53/20 23.05.2020
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбe са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлукe о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ“ (П173809) 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 53/20 23.05.2020

Pages