Одлуке

Нпр. 18.11.2019
Нпр. 18.11.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору члана у Одбору за представке, приједлоге и друштвени надзор 26/18 22.03.2018
Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу Републике Српске 28/18 22.03.2018
Одлука о констатовању престанка функције Омбудсмана за дјецу Републике Српске 26/18 22.03.2018
Одлука о избору члана у Одбору за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања 26/18 22.03.2018
Одлука о констатовању престанка функције замјеника Омбудсмана за дјецу Републике Српске 26/18 22.03.2018
Одлука о избору чланова Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске 28/18 22.03.2018
Одлука о констатовању престанка функције замјеника Омбудсмана за дјецу Републике Српске 26/18 22.03.2018
Одлука о избору главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске 28/18 22.03.2018
Одлука о избору замјеника предсједника у Одбору за европске интеграције и регионалну сарадњу 26/18 22.03.2018
Одлука о усвајању Статистичког програма Републике Српске за период 2018-2021. година 21/18 01.03.2018

Pages