Одлуке

Нпр. 25.09.2020
Нпр. 25.09.2020
Назив Службени гласник Датум
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбe са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитно 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбe са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 53/20 23.05.2020

Pages