Одлуке

Нпр. 18.11.2019
Нпр. 18.11.2019
Назив Службени гласник Датум
O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 107/18 19.11.2018
Одлука о усвајању Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године 66/18 04.07.2018
Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу Републике Српске 64/18 04.07.2018
Oдлука о усвајању Стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године 60/18 21.06.2018
Одлука о избору члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 45/18 16.05.2018
Одлука о избору Етичког одбора 42/18 16.05.2018
Одлука o измјени одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. Годину 45/18 16.05.2018
Одлука о избору Радног тијела Народне скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 42/18 16.05.2018
Одлука о образовању Анеетног одбора 40/18 10.05.2018
Одлука о избору чланова Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске 28/18 22.03.2018

Pages