Одлуке

Нпр. 25.09.2020
Нпр. 25.09.2020
Назив Службени гласник Датум
Одлука о повратном дејству одредбе Закона о измјени и допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 78/20 24.08.2020
Одлука о разрјешењу члана Независног одбора 65/20 28.07.2020
Одлука о избору члана Одбора за трговину и туризам Народне скупштине Републике Српске 65/20 28.07.2020
Одлука о избору члана Одбора једнаких могућности Народне скупштине Републике Српске 65/20 28.07.2020
Одлука о усвајању Декларације о заштити права Српске православне цркве на слободно исповједање вјере и права на њену имовину у Црној Гори 65/20 28.07.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбe са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити 53/20 23.05.2020
Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању 53/20 23.05.2020

Pages