Закони у процедури

Нпр. 07.12.2019
Нпр. 07.12.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 25.10.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak stvarnim pravima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима Министарство енергетике и рударства 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak geoloskim istrazivanjima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak Garantnom fondu RS.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak dobr penzijskim fondovima penzijskim plan.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити Министарство здравља и социјалне заштите 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak djecjoj zastiti.zip
Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip
Нацрт закона о високом образовању Министарство за научнотехнолошли развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak visokom obrazovanju.zip
Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak obezbjedjenju kvaliteta vis obraz.zip
Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској Министарство правде 08.11.2019 Package icon Nc zak ostvarivanju prava besplatnu prav pomoc.zip
Нацрт закона о спорту Републике Српске Министарство породице, омладине и спорта 11.11.2019 Package icon Nc zak sportu Republike Srpske.zip