Закони у процедури

Нпр. 15.12.2019
Нпр. 15.12.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину, по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2019 Package icon Pr zak izvrsenju Budzeta RS za 2020.zip
Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима, по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2019 Package icon Pr zak izmj Zak doprinosima.zip
Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 25.10.2019 Package icon Pr zak uzurpacijama dobrovoljackim komp.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 25.10.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak stvarnim pravima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима Министарство енергетике и рударства 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak geoloskim istrazivanjima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak Garantnom fondu RS.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak dobr penzijskim fondovima penzijskim plan.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити Министарство здравља и социјалне заштите 08.11.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak djecjoj zastiti.zip
Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip
Нацрт закона о високом образовању Министарство за научнотехнолошли развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak visokom obrazovanju.zip